PENGERTIAN ILMU SEJARAH

Pengertian Ilmu Sejarah

1.Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian
yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia.

2. Tiga aspek sejarah.

 • Masa lampu adalah peristiwa, merupakan fakta yang kekal dan abadi serta tidak pernah
  berubah. Peristiwa masa lampau selalu dikenang dan dibuatkan catatan, bahkan ada juga
  yang dibuat monumen sejarah.
 • Masa kini untuk dipahami setiap peristiwa sejarah dan bertujuan agar suatu peristiwa
  sejarah tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama.
 • Masa yang akan datang, peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman
  hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan berhati-hati, serta lebih bijaksana dalam
  bertindak dan mengambil keputusan.

3. Sejarah terus berkesinambungan sehingga merupakan rentang peristiwa yang menyangkut
masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

4. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan:

 • peristiwa abadi, yakni peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah
  dan tetap dikenang sepanjang masa dalam kehidupan manusia;
 • peristiwa yang unik, maksudnya peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik
  karena hanya satu kali terjadi dan tidak pernah terulang lagi;
 • peristiwa yang penting, maksudnya peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting yang dapat dijadikan momentum atau peringatan karena mempunyai artidalam menentukan nasib hidup orang banyak.

5. Bermacam-macam sejarah menurut jenisnya.

 • Sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah sebagai fakta-fakta kejadian yang benarbenar
  terjadi pada masa lampau.
 • Sejarah sebagai kisah adalah sejarah sebagai hasil penelitian oleh para ahli sejarah.
 • Sejarah sebagai ilmu merupakan pengetahuan tentang masa lampau yang disusun
  secara sistematik.

6. Sejarah memenuhi syarat sebagai ilmu, dikarenakan:

 • sejarah memiliki objek kajian, yakni kejadian;
 • memiliki suatu metode yang mampu menghubungkan bukti-bukti sejarah;
 • kisah sejarah tersusun secara sistematis berdasarkan peristiwa awal kejadiannya;
 • kebenaran fakta sejarah diperoleh dari penelitian sumber yang disusun secara rasional,
  tidak boleh ditambah atau dikurangi.

7. Sejarah sebagai seni adalah sejarah sebagai petunjuk moral bagi para pembaca sehingga
dalam penulisannya memerlukan seni tersendiri.
8. Periodisasi adalah pembabakan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk mengetahui
suatu peristiwa.
9. Kronologi adalah penyusunan sejarah berdasarkan urutan waktu.
10. Kronik adalah catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah.
11. Kronologi sejarah adalah penyusunan peristiwa menurut atau sesuai urutan kejadian yang
didasarkan pada urutan waktu.
12. Kegunaan sejarah

 • Kegunaan edukatif, dengan belajar sejarah memberi pelajaran pengalaman yang
  pernah dilakukan pada masa sekarang atau sebelumnya.
 • Kegunaan inspiratif, bahwa berbagai kisah sejarah memberi ilham, inspirasi kepada
  para pembaca dan pendengarnya.
 • Kegunaan rekreatif, bahwa sejarah sebagai kisah dapat memberi hiburan yang segar,
  rasa kesenangan, dan rasa estetis.

Sumber: WARDAYA. Cakrawala Sejarah 1 : untuk SMA / MA Kelas XI / penulis, Wardaya ;
editor, Sugiharti ; illustrator, Mulyanto . — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*